คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครอง
ยินดีต้อนรับ
ว่าที่ ร.อ.จีระศักดิ์ แต่งผิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา 

เข้าสู่หน้าหลัก