รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งนภา เกรียงไกรศักดิ์ (ปังปอนด์)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 26
อีเมล์ : Rungnapa.Kriangkairsuk@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : MSM (THAILAND) CO.,LTD.
ตำแหน่ง : C1
ที่อยู่ที่ทำงาน

: นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 31 ต.ค. 2561,17:18 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.130.53


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล