รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
455 หมู่ 14 บ้านนาหนองทุ่ม   ตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882100
Email : nanongthumwittayaschool@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :