ติดต่อเรา
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
455 หมู่ 14 บ้านนาหนองทุ่ม   ตำบลนาหนองทุ่ม  อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
เบอร์โทรศัพท์ 044882100 เบอร์โทรสาร 044-883200
Email : nanongthumwittayaschool@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/nanongthum/


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน

25WC+H2 ตำบล นาหนองทุ่ม อำเภอ แก้งคร้อ ชัยภูมิ