ภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบุรีรัมย์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1.ครูจุฑามาศ สีหาแสน
2.ครูวรรณธิดา กำเนิดบุญ
3. นางสาวจีราวรรณ  ภูบุญอิ่ม

4. นางสาวสุนันทา  ขันธ์ษา
5.นายจิระพันธ์ นาเจริญ
โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2561,21:15   อ่าน 160 ครั้ง