ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูต้อนรับคณะนิเทศติดตาม
การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,14:23   อ่าน 816 ครั้ง