ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2562 
และพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดีและมีความประพฤติดี
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2563,14:19   อ่าน 270 ครั้ง