หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 464.6 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 251.89 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 421.65 KB
Adobe Acrobat Document การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.16 KB