การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 262.52 KB
Adobe Acrobat Document รายงานการประเมินความโปร่งใส   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB