การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document รายงานโครงการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.21 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานโครงการงานพัฒนาส่งเสริมวินัย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.55 MB