ข่าวประชาสัมพันธ์
23 มกราคม 2563
วันที่ 23 มกราคม 2563 
โรงเรียนนาหนองทุ่มรับการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2563,14:21   อ่าน 106 ครั้ง