งานกิจการนักเรียน
รายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึก2565 (อ่าน 531) 17 ก.ย. 65
ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง ว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน พ.ศ.2564 (อ่าน 3950) 19 มิ.ย. 64
สรุปคะแนนความประพฤติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 (แก้ไขสรุปคะแนนเมื่อ 1 มีนาคม 2564) (อ่าน 4163) 01 มี.ค. 64
ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายของนักเรียน พ.ศ.2564 (อ่าน 4246) 02 ก.พ. 64
ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ว่าด้วยการใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดในระหว่างเรียน (อ่าน 4147) 02 ก.พ. 64
ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา ว่าด้วยการควบคุมความประพฤติและการลงโทษนักเรียน พ.ศ.2564 (อ่าน 4240) 02 ก.พ. 64
ระเบียบโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา เรื่อง การปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ.2564 (อ่าน 4048) 02 ก.พ. 64