ครูธุรการ

นายพงษ์สนัน ต่อพล
อัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน