ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง พืชใบเลี้ยงเดี่ยว
ชื่อนักเรียน : พัชราพร สมสมัย
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,11:26   อ่าน 227 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ระบบสุริยะ
ชื่อนักเรียน : ชลธิชา แก้วสุพรรณ
โพสเมื่อ : 20 ธ.ค. 2564,11:23   อ่าน 244 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง วรรณยุกต์ในภาษาไทย
ชื่อนักเรียน : อรภามาลา
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2564,10:41   อ่าน 242 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สื่อมัลติมีเดียเรื่องระบบเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน : นางสาวอรภา มาลา นางสาวพัชราพร สมสมัย
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2563,13:36   อ่าน 464 ครั้ง